มารู้จัก Krukeng SmEdu3 ก้นก่อนนะครับ



สวัสดีครับ ก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาสาระกับ Krukeng SmEdu3 เรามารู้จักประวัติย่อๆ ของ Krukeng SmEdu3 กันก่อนนะครับ
Read more of this post

โฆษณา

ผลคะแนน ม.3

การสร้างเว็บไซต์ระบบ cms ด้วย joomla

สำรวจความเห็นว่าเว็บนี้เป็นอย่าง

หวานแซบเว่อร์

IMG_9977 by KrukengSmEdu3
IMG_9977, a photo by KrukengSmEdu3 on Flickr.

หวานแซบเว่อร์

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ Read more of this post

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพจาก www.thaigoodview.com

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากคำ 2 คำนำมารวมกัน คือ คำว่า เทคโนโลยี และสารสนเทศ
เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาความหมายของแต่ละคำจะมีความหมายดังนี้ Read more of this post

Social Media for Education

Social Media for Education