ความรู้เบื้องต้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการต่าง ๆ
2. ทราบถึงองค์ประกอบองค์ประกอบระบบสารสนเทศได้
3. ทราบถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่นำไปใช้

สรุปเนื้อหาบทเรียน

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

3. ความหมายของข้อมูล

4. ความหมายของสารสนเทศ

5. ลักษณะของสารสนเทศที่ด

6. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

7. องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

8. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: